Arthur

Aatrox

Arthur
Mùa 22

Diana's Passive: Moonsilver Blade
P
Diana's Q: Crescent Strike
1
Diana's W: Pale Cascade
2
Diana's E: Lunar Rush
3
Sinh mệnh
Sát thương tay
Hiệu ứng kỹ năng
Độ khó
Filters

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.