Arthur

Aatrox

Arthur
Mùa 22

Diana's Passive: Moonsilver Blade
P
Diana's Q: Crescent Strike
1
Diana's W: Pale Cascade
2
Diana's E: Lunar Rush
3
Sinh mệnh
Sát thương tay
Hiệu ứng kỹ năng
Độ khó
Filters

Để lại bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *